Z życia firmy: Ogólnopolski Konkurs Konstruktorski pt.„WyKOMBinuj mOst 2015”

Studenci Koła Naukowego KOMBO po raz kolejny zorganizowali Ogólnopolski Konkurs Konstruktorski pt.„WyKOMBinuj mOst 2015” oraz seminarium naukowe o tematyce mostowo – mechanicznej.   

EUROPROJEKT GDAŃSK S.A.
Projekt i wykonanie ASW