Konferencje: V Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna - grudzień 2004

W dniach 2 i 3 grudnia 2004 roku przedstawiciele firmy Europrojekt Gdańsk wzięli udział w V Krajowej Konferencji Naukowo-Technicznej "PROBLEMY PROJEKTOWANIA, BUDOWY ORAZ UTRZYMANIA MOSTÓW MAŁYCH I ŚREDNICH ROZPIĘTOŚCI", która odbyła się we Wrocławiu. Obszar tematyczny konferencji obejmował problematykę drogowych i kolejowych obiektów mostowych oraz kładek dla pieszych. W szczególności omówiono problemy dotyczące:

- projektowania obiektów mostowych, w tym zasad zapewnienia trwałości,
  komfortu użytkowania itp.;
- projektowania budowy i utrzymania obiektów autostradowych;
- projektowania obiektów kolejowych dostosowanych do dużych prędkości ruchu;
- wzmacniania eksploatowanych konstrukcji mostowych;
- nowych rozwiązań konstrukcyjnych obiektów mostowych małych i średnich rozpiętości,
  w tym konstrukcji betonowych, stalowych, zespolonych, kompozytowych
  i współpracujących z gruntem;
- badań, diagnostyki i oceny stanu obiektów mostowych;
- rehabilitacji różnorodnych konstrukcji mostowych;
- systemów gospodarowania infrastrukturą mostową;
- zachowania dziedzictwa kulturowego.


Przy współpracy z Panem Andrzejem Mareckim, Wojciechem Lorencem i Ernestem Kubicą przedstawiliśmy referat pt.: "VFT - Prefabrykowane dźwigary zespolone z aktywnym deskowaniem betonowym".
EUROPROJEKT GDAŃSK S.A.
Projekt i wykonanie ASW