Konferencje: Seminaria pod nazwą ’Mosty Stalowe - Projektowanie, technologie budowy, badania, utrzymanie’ - listopad 2008

W dniach 27 i 28 listopada 2008 w Wrocławiu odbyły się seminaria pod nazwą "Mosty Stalowe - Projektowanie, technologie budowy, badania, utrzymanie" organizowane przez Instytut Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej, Generalną Dyrekcje Dróg Krajowych i Autostrad oraz Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej.
Tematyką saminariów była związana z programem budowy autostrad w Polsce oraz inwestycjami komunikacyjnymi EURO 2012. Poruszone problemy:
- projektowanie stalowych obiektów mostowych realizowanych w technologii "przęsło po przęśle", nasuwanie, montaż wspornikowy oraz wykożystanie wielkogabarytowych elementów prefabrykowanych;
- nowe rozwiązania konstrukcyjne w zakresie mostów stalowych;
- zaawansowane technologie realizacji;
- nowe gatunki materiałów;
- monitoring i rehabilitacja stalowych obiektów mostowych
- historia rozwoju mostów stalowych w Polsce;
Przy współpracy z Panem Andrzejem Mareckim, Wojciechem Lorencem i Marcinem Brasiem przedstawiliśmy referat pt.:
"PRZYKŁAD MONTAŻU MOSTU ZESPOLONEGO Z DŹWIGÓW USTAWIONYCH NA PREFABRYKATACH VFT".
EUROPROJEKT GDAŃSK S.A.
Projekt i wykonanie ASW