Konferencje: Seminarium z cyklu ’Wrocławskie Dni Mostowe’ - Prefabrykacja w Mostownictwie

W dniach 23-24 listopada 2010 roku  przedstawiciele firmy Europrojekt Gdańsk       Sp. z o.o. wzięli udział w kolejnej edycji Seminariów z cyklu   „Wrocławskie Dni Mostowe” zorganizowanych m.in. przez Instytut Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej. Tematyka  tegorocznego spotkania związana była z programem modernizacji infrastruktury komunikacyjnej w Polsce oraz inwestycjami EURO2012. Temat Seminarium dotyczył prefabrykacji w mostownictwie, jako jednej z metod przyspieszania realizacji obiektów inżynierskich, a tym samym tempa budowy ciągów komunikacyjnych,

Dzięki zastosowaniu rozwiązań prefabrykowanych można osiągnąć bardzo wysokie tempo budowy. Poziom technologiczny produkcji elementów prefabrykowanych i stosowane obecnie rozwiązania konstrukcyjne gwarantują wysoką trwałość obiektów, porównywalną z tą jaką mają obiekty monolityczne.

W świetle przeobrażeń komunikacyjnych jakim poddawane są w ostatnim czasie ciągi komunikacyjne w Polsce, Organizatorzy przybliżyli rozwiązania projektowe i technologie budowy wykorzystujące elementy prefabrykowane do budowy obiektów mostowych na drogach i liniach kolejowych oraz wskazali przyczyny opóźniających się procesów inwestycyjnych w obszarze infrastruktury liniowej.

Na Seminarium poruszono również inne ważne  zagadnienia dotyczące:

- produkcji elementów prefabrykowanych z różnych materiałów (beton, polimerobeton, stal, tworzywa sztuczne, drewno)

- projektowania obiektów mostowych z wykorzystaniem obiektów prefabrykowanych

- nowych rozwiązań konstrukcyjnych w zakresie zespolonych mostów betonowych, stalowych i innych,

- konstrukcji hybrydowych

- zaawansowanych technologii realizacji przy wykorzystaniu różnorodnych elementów prefabrykowanych

- monitoringu i rehabilitacji obiektów mostowych

- wadliwych rozwiązań prawnych hamujących procesy inwestycyjne w budownictwie komunikacyjnym

 

Udział naszej firmy w Seminarium zwieńczył referat wygłoszony przez Pana dr inż. Wojciecha Lorenca z Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej opracowany przy współudziale Pana mgr inż. Tomasza Kołakowskiego           ( Europrojekt Gdańsk Sp. z o. o.), mgr inż. Witolda Koseckiego ( Europrojekt Gdańsk Sp. z o. o.), dr inż. Józefa Rabiegi (Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej) oraz dr inż. Guentera Seidla (SSF Ingenieure) na temat nowatorskiej technologii wykonywania dźwigarów mostowych pt.:” PREFABRYKOWANE DŹWIGARY ZESPOLONE STALOWO-BETONOWE TYPU VFT-WIB DO BUDOWY PRZĘSEŁ MOSTÓW DROGOWYCH I KOLEJOWYCH”.http://europrojekt.pl/media/uploaded_files/editor/files/WrocDniMost VFTWIB v04.pdf
EUROPROJEKT GDAŃSK S.A.
Projekt i wykonanie ASW