Konferencje: Sympozjum „Budowa tunelu drogowego pod Martwą Wisłą”

W dniu 24.01.2013r. odbyło się Sympozjum „Budowa tunelu drogowego pod Martwą Wisłą”. Konferencja odbyła się w Gdańsku w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Amber Expo. Organizatorami byli: Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa przy współpracy Politechniki Gdańskiej i organizacji „Pracodawców Pomorza”. Honorowy Patronat: Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
EUROPROJEKT GDAŃSK S.A.
Projekt i wykonanie ASW