Realizacje: Przebudowa skrzyżowania ulic: Podwale Grodzkie i Wały Jagiellońskie w Gdańsku na odc. od skrzyż. z ul. Wały Piastowskie do skrzyż. z ul. Hucisko

Inwestor: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku

Klasa drogi:G

Długość: 0,8 km

Typ przekroju: dwujezdniowy trzypasowy

Lokalizacja: woj. pomorskie

Projekt: Europrojekt Gdańsk Sp. z o.o.


 

EUROPROJEKT GDAŃSK S.A.
Projekt i wykonanie ASW