Realizacje: Przebudowa skrzyżowania ulic: Aleja Zwycięstwa i 3 Maja w Gdańsku

Inwestor: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku

Klasa drogi: G

Długość: 0,4 km

Typ przekroju: dwujezdniowy trzypasowy

Lokalizacja: woj. pomorskie

Projekt: Europrojekt Gdańsk Sp. z o.o.


 

EUROPROJEKT GDAŃSK S.A.
Projekt i wykonanie ASW