Realizacje: Budowa drogi ekspresowej S-5 i S-10 na odcinku Bydgoszcz (Węzeł Stryszek - Węzeł Białe Błota)

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Oddział w Bydgoszczy

Klasa drogi: S

Długość: 18 km

Typ przekroju: dwujezdniowy dwupasowy

Lokalizacja: woj. kujawsko - pomorskie

Projekt: Europrojekt Gdańsk Sp. z o.o.


       

EUROPROJEKT GDAŃSK S.A.
Projekt i wykonanie ASW