Realizacje: Rozbudowa drogi krajowej nr 7 na odc. Jazowa-Elbląg

Rozbudowa drogi krajowej nr 7 na odc. Jazowa-Elbląg wraz z budową dróg dojazdowych: odc. I od m. Jazowa do m. Kazimierzowo - wzmocnienie nawierzchni drogi, odc. II od m. Kazimierzowo do Węzła Elbląg-Wschód - rozbudowa do parametrów drogi ekspresowej

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie

Klasa drogi: GP i S

Długość: 14 km

Typ przekroju: jednojezdniowy dwupasowy i dwujezdniowy dwupasowy

Lokalizacja: woj. warmińsko-mazurskie

Projekt: Europrojekt Gdańsk Sp. z o.o.


       

EUROPROJEKT GDAŃSK S.A.
Projekt i wykonanie ASW