Realizacje: Przebudowa skrzyżowania istniejących dróg krajowych Nr 17 i Nr 12 w m. Piaski z przebudową mostu przez rzekę Giełczew w ciągu drogi krajowej Nr 17

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Oddział w Lublinie

Klasa drogi: GP

Długość: 0.7 km

Typ przekroju: jednojezdniowy dwupasowy

Lokalizacja: woj. lubelskie

Projekt: Europrojekt Gdańsk Sp. z o.o


   

EUROPROJEKT GDAŃSK S.A.
Projekt i wykonanie ASW