Realizacje: Przebudowa drogi: krajowej Nr 22 na odcinku od Węzła Maciejewo do mostu na rzece Omaza

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Oddział w Olsztynie

Klasa drogi: S

Długość: 9.5 km

Typ przekroju: jednojezdniowy dwupasowy

Lokalizacja: woj. warmińsko - mazurskie

Projekt: Europrojekt Gdańsk Sp. z o.o.


   

EUROPROJEKT GDAŃSK S.A.
Projekt i wykonanie ASW