Realizacje: Siedziba Europrojektu Gdańsk Sp. z o.o.

Lokalizacja: ulica Nadwiślańska w Gdańsku Sobieszewie


       

EUROPROJEKT GDAŃSK S.A.
Projekt i wykonanie ASW