Realizacje: Zespół mieszkaniowy ’Dworki Oliwskie’

Lokalizacja: ul. Abrahama, Gdańsk Oliwa

Inwestor: Przedsiębiorstwo budowlane INPRO Sp. z o. o.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo budowlane INPRO Sp. z o. o.

Projekt: Europrojekt Gdańsk Sp. z o.o.

Zakres opracowania: projekt konstrukcyjny


       

EUROPROJEKT GDAŃSK S.A.
Projekt i wykonanie ASW