Realizacje: Most zwodzony w Sobieszewie

Zakończyliśmy już prace projektowe dla zadania : ’ Budowa mostu zwodzonego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501 nad Martwą Wisłą w Gdańsku Sobieszewie’. Etapem końcowym projektu było przygotowanie wizualizacji zadania.

                 

EUROPROJEKT GDAŃSK S.A.
Projekt i wykonanie ASW