Realizacje: Budowa drogi ekspresowej nr 7 na odcinku Olsztynek – Nidzica wraz z obwodnicą Olsztynka w ciągu drogi krajowej nr 51

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

Przekrój dwujezdniowy:

Klasa techniczna : S

Prędkość projektowa Vp – 100 km/h

Ilość pasów ruchu: 2x (2x3,50) m w obu kierunkach

Lokalizacja: woj. Warmińsko-mazurskie

Projekt: Europrojekt Gdańsk Sp. z o.o.


                   
   

EUROPROJEKT GDAŃSK S.A.
Projekt i wykonanie ASW