Realizacje: Połączenie dróg krajowych – Trasa Sucharskiego Zad. II.

Połączenie dróg krajowych – Trasa Sucharskiego
Zadanie II. Odcinek Węzeł Wosia Budzysza – Węzeł Ku Ujściu

Inwestor: Gmina Miasto Gdańsk
Długość: ok. 2,7 km

Przekrój: dwujezdniowy

Klasa techniczna : GP

Prędkość projektowa: 60 km/h

Ilość pasów ruchu: 2 x 3,50 m w każdym kierunku jazdy

Lokalizacja: Miasto Gdańsk

Projekt: Konsorcjum firm Europrojekt Gdańsk S.A. / SSF Ingenieure AG


       

EUROPROJEKT GDAŃSK S.A.
Projekt i wykonanie ASW