Realizacje: Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk – Trasa Słowackiego Zad. IV.

Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk – Trasa Słowackiego
Zadanie IV. Odcinek Węzeł Marynarki Polskiej – Węzeł Ku Ujściu

Inwestor: Gmina Miasta Gdańska
Długość: ok. 2,6 km

Przekrój: dwujezdniowy

Klasa techniczna : GP

Prędkość projektowa: 60 km/h

Ilość pasów ruchu: 2 x 3,50 m w każdym kierunku jazdy

Lokalizacja: Miasto Gdańsk

Projekt: Konsorcjum firm Europrojekt Gdańsk S.A. / SSF Ingenieure AG       

EUROPROJEKT GDAŃSK S.A.
Projekt i wykonanie ASW