Dźwigary VFT®

W obecnych czasach konstrukcje zespolone przybierają nieustannie na znaczeniu. Wynika to z ich trwałości oraz niskich kosztów związanych z utrzymaniem. Przy obiektach zespolonych wykonywanych metodą tradycyjną, dźwigar stalowy jest obciążany ciężarem mokrego betonu konstrukcyjnego oraz szalunku. Dopiero kolejne obciążenia, tj. wyposażenie obiektu i obciążenia ruchome, są przenoszone przez przekrój zespolony. Na etapie budowy dźwigary stalowe są niestabilne ze względu na ograniczoną sztywność w kierunku poziomym i wymagają wykonania stężeń usztywniających konstrukcję stalową na czas betonowania. Stężenia te są pracochłonne, drogie i komplikują montaż konstrukcji.

Po przeanalizowaniu wyżej wymienionych wad klasycznej konstrukcji zespolonej zaprojektowaliśmy dźwigar zespolony wykonywany w zakładzie prefabrykacji. Betonowa płyta na pasie górnym tegoż dźwigara przenosi naprężenia ściskające od momentu zginającego wywołanego ciężarem własnym, zwiększa sztywność dźwigara w kierunku poziomym i służy jako szalunek dla płyty żelbetowej wykonywanej na budowie. Wszystkie dodatkowe stężenia potrzebne na czas budowy nie są już konieczne. Zużycie stali konstrukcyjnej ulega ograniczeniu, ponieważ wszystkie obciążenia od początku działają na przekrój zespolony. Rozwiązanie to spełnia wymagania stawiane nowoczesnym technologiom budowlanym ze względu na optymalne wykorzystanie materiałów (zarówno stali, jak i betonu). Technologia VFT® może zostać wykorzystana w układach belek ciągłych oraz w układach ramowych. Uciąglenie uzyskuje się poprzez spięcie dźwigarów nad podporami pośrednimi przy pomocy prętów sprężających. Po ustawieniu dźwigarów i ułożeniu zbrojenia płyty żelbetowej można wykonywać betonowanie w sposób ciągły, co jest ważne z ekonomicznego punktu widzenia.

Dźwigary VFT® zostały przeliczone według polskich norm mostowych. Pomimo większej wartości obciążeń ruchomych (w porównaniu z normami niemieckimi) dźwigary te spełniają wszystkie warunki normowe. Zostało to potwierdzone w Pracy Dyplomowej wykonywanej na Politechnice Gdańskiej.

Dźwigary stalowe jeszcze bez płyty betonowej na pasie górnym, stalowa płyta czołowa z widocznymi bolcami do zakotwienia w poprzecznicy żelbetowej


        
Dźwigar VFT® w zakładzie prefabrykacji


     
Estakada "Oberhartmannsreuth"
montaż dźwigarów VFT® - płyta pomostu wykonywana później przy pomocy szalunków przesuwnych


        
Ukończony most dwuprzęsłowy nad autostradą.Charakterystyka dźwigarów VFT®

- wysoka jakość wykonania obiektu oraz łatwy dostęp do dźwigarów i płyty żelbetowej obniżają koszty jego utrzymania

- przygotowanie dźwigarów VFT® w zakładzie prefabrykacji skraca znacznie czas montażu ustroju nośnego, powodując tym samym ograniczenie czasu budowy

- dźwigary VFT® można stosować zarówno w układach wolnopodpartych, ciągłych jak i ramowych

- ograniczony ciężar dźwigarów VFT®, przy ich dużej sztywności na zginanie pozwala na osiąganie nowych, większych rozpiętości w mostach wykonywanych z dźwigarów
prefabrykowanych, przy zachowaniu dużej smukłości

- żelbetowe płyty prefabrykowane jako pas górny dźwigara VFT® zwiększają sztywność dźwigarów stalowych, zapobiegają ich wyboczaniu się, redukują znacząco ilość stali konstrukcyjnej (praca przekroju zespolonego już przy ciężarze własnym) oraz zapewniają stabilność całej konstrukcji (podczas budowy nie ma stężeń).


przekrójpodłużny - wiadukt jednoprzęsłowy nad linią kolejową rozpiętość: 50 m
przekrój poprzeczny z pięcioma dźwigarami VFT®


 


EUROPROJEKT GDAŃSK S.A.
Projekt i wykonanie ASW