Dźwigary VFT-WIB®

Zastosowanie zespolonych dźwigarow z profili walcowanych stanowi kolejny krok w rozwoju systemu VFT. W nowym systemie zamiast dwuteowych blachownic spawanych wykorzystuje się dwuteowe profile walcowane przecięte w specyficzny sposob w pobliżu osi środnika tak, że powstają dwa teowe profile, z ktorych każdy stanowi stalową część dźwigara zespolonego. Natomiast kształt przecięcia środnika formuje jednocześnie element zespolenia. Specjalnie ukształtowana krzywa przecięcia stanowi doskonały element połączenia środnika z częścią betonową prefabrykatu zespolonego i nie są tu wymagane żadne dodatkowe zabiegi konieczne do zrealizowania zespolenia w części stalowej dźwigara. Konieczne jest natomiast racjonalne ukształtowanie tej strefy zespolenia i dobranie odpowiedniego kształtu wycięcia kształtownika stalowego. System VFT-WIB łączy zatem korzyści systemu VFT z efektywnością wynikającą z zastosowania nowego rodzaju zespolenia (ang. composite dowels). W porownaniu z belkami żelbetowymi uzyskuje się wiekszy moment statyczny połki stalowej względem betonowej, tak więc większe rozpiętości mogą być osiągane przy mniejszej wysokości konstrukcyjnej i mniejszym ciężarze prefabrykatow. W stosunku do belek strunobetonowych nowe belki są o około jedną trzecią lżejsze i nie ulegaja deformacjom na skutek pełzania pod wpływem sprężenia w kierunku odwrotnym do działania obciążenia.
W stosunku do blachownic spawanych większa jest odporność zmęczeniowa - nie ma żadnych spoin w pasie dolnym w strefie przęsłowej.

dźwigary walcowane po przecięciu i zabezpieczeniu antykrozyjnym w warsztacie


         

zespolenie "composite dowels" płyty prefabrykowanej


         

transport dźwigarów na plac budowy


         

wstawienie dźwigara o długości 32,5m (prefabrykat pod dwa przęsła)


EUROPROJEKT GDAŃSK S.A.
Projekt i wykonanie ASW